Träningslokalen har en yta på 265 kvm varav 170 kvm är träningsyta.

tillbaka