PANDEMILAGEN – Hur påverkar det oss? 
Sveriges regeringen har nu antagit en ny lag (Pandemilagen) och tillsammans Folkhälsomyndigheten kommit fram till dessa nya föreskrifter och allmänna råd, där man bland annat fastslår att ”varje besökare, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan” (3§). Fight Club Ängelholm uppfyller kraven för att ha max 22 personer i träningslokalen. Övriga restriktioner som pandemilagen kräver uppfyller Fight Club Ängelholm men då har vi fått göra en del förändringar enligt nedan. • Vi tar in maximalt 20 tränande + instruktör. • Entrédörren kommer vara låst och öppnas av ansvarig instruktör. • Enbart tränade får komma in dvs. ingen publik får vistas i lokalen. • Träningstiden för Avanceradgrupp tidigareläggs med 15 min, vilket ger oss 15 min vid växling av träningsgrupperna. • Avanceradgrupp måste omedelbart efter passet lämna lokalen innan Nybörjargruppen släpps in. • I första hand är det medlemmar som släpps i lokalen och där efter nya tills vår kvot på 20 stycken uppnås. --------------------------------------------------------------------- ** Medlemsavgifter vs Tillfällig stängning av klubben ** Om klubben är stängd mer än 30 dagar så kommer vi att frysa samtliga medlemsavgifter dvs. den tiden klubben har varit stängd kommer vi förlänga på varje medlemskort. Notera: Skulle ”frysningen” av medlemsavgiften innebära att utgångsdatum hamnar på ett nytt kalenderår (2022) så innebär det att berörd medlem får betala 100kr när vi startar upp igen. Dessa 100kr är en försäkringsavgift som varje medlem är tvungen att ha inför varje kalenderår. Försäkringsavgiften är lagstadgad av Svenska Budo och Kampsportsförbundet och är inget vi kan påverka. --------------------------------------------------------------------- Nya träningstiderna fr.o.m. måndag den 1/2 och tillsvidare: Måndag 17,45-18,45 Avanceradgrupp Måndag 19,00-20,00 Nybörjargrupp 1 Tisdag 19.00-20.00 Nybörjargrupp 2 (Nybörjarkurs) Onsdag 17,45-18,45 Avanceradgrupp Onsdag 19,00-20,00 Nybörjargrupp 1 Torsdag 17,45-18,45 Avanceradgrupp Torsdag 19,00-20,00 Nybörjargrupp 2 (Nybörjarkurs) Lördag 11,00-12,00 Avancerad/Nybörjargrupp (Sparring) --------------------------------------------------------------------- Vi tar alltså max in 20 stycken per pass och det är först till kvar som gäller och i första hand befintliga medlemmar. Då våran entrédörr kommer vara låst så kommer alla få vänta utanför tills instruktören släpper in i lokalen. Jag hoppas alla har överseende med dessa restriktioner vi måste ta till för att kunna ha klubben öppen under denna pandemi. Eventuella frågor mailas till info@fightclub-angeholm.se


Tillbaka